Darmowy audyt oświetlenia z Luxmat!

Trudno jest sobie wyobrazić normalne funkcjonowanie miasta bez oświetlenia ulicznego. Jest to niezbędny element w każdym mieście niezależnie od jego wielkości. Profesjonalne oświetlenie uliczne zapewnia mieszkańcom poczucie bezpieczeństwa, pozwala poruszać się po ulicach miast zarówno pieszym, jak i kierującym samochodami w godzinach nocnych. Dlatego tak ważne jest, aby każde miasto odpowiednio dbało o stan oświetlenia ulicznego. Oznacza to konieczność wykonania co jakiś czas audytu stanu oświetlenia ulicznego i jeśli to konieczne odpowiedniej modernizacji. Audyt zawsze wykonywany powinien być przez profesjonalną firmę posiadającą potrzebne kompetencje w tym zakresie.
Zleć darmowy audyt oświetlenia!

Analiza stanu oświetlenia

Przykładem takiej firmy jest Luxmat. Co ważne, firma ta oferuje wykonanie audytu bezpłatnie. Sam audyt polega na przeprowadzeniu wizji lokalnej przez wykwalifikowanych pracowników firmy. Podczas wizji lokalnej pracownicy sprawdzą aktualny stan oświetlenia ulicznego. W wyniku takiej analizy odpowiedzieć będzie można na pytanie, czy obecnie funkcjonujące oświetlenie uliczne działa w sposób prawidłowy, czy być może konieczna jest jego modernizacja. Jeśli modernizacja oświetlenia jest konieczna, pracownicy firmy Luxmat szczegółowo wskażą jakie elementy jej wymagają. Przeprowadzony audyt oświetlenia składa się z bardzo dokładnych wniosków, zaleceń oraz uwag. Jakie wnioski mogą znaleźć się w raporcie po przeprowadzonym audycie? Mogą być to wnioski dotyczące choćby propozycji zmian w rozmieszczeniu lamp ulicznych. Mogą być to również zalecenia dotyczące zmiany natężenia światła w konkretnych miejscach w mieście. Audyt zawierać może również wskazówki pozwalające miastu na wprowadzenie oszczędności w zakresie kosztów związanych z oświetleniem. Przykładem może być zalecenie wprowadzenia energooszczędnej technologii LED.

Audyt dopasowany do potrzeb

Wykonywany przez Luxmat darmowy audyt oświetlenia zawsze dopasowany jest do indywidualnych potrzeb Klienta, czyli samorządu. Podczas jego realizacji pracownicy zawsze pozostają w stałych kontakcie ze zleceniodawcą. Dzięki bieżącym konsultacjom między obiema stronami możliwe jest przygotowanie audytu, który najlepiej spełniać będzie oczekiwania Klienta. Warto podkreślić, że osoby przeprowadzające audyt to osoby posiadające wysokie kwalifikacje w zakresie techniki świetlnej oraz elektroniki. Takie kwalifikacje stanowią gwarancję tego, że audyt przegotowany zostanie na najwyższym poziomie, a zawarte w nim wnioski przyniosą oczekiwane przez Klienta efekty.
Kontakt
Adres
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
Napisz do nas!